Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bezpieczeństwo każdego budynku to sprawa szczególnie priorytetowa – ogień to niezwykle niszczycielski żywioł, który zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także powoduje ogromne straty materialne, dlatego każdy budynek niezależnie od swojego przeznaczenia powinien posiadać ściśle określoną odporność pożarową.

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Odporność pożarowa może być nieco inna w zależności od tego, jaką funkcję pełni budynek. Dzieli się je wszystkie na kategorie, a główne kryterium dotyczy ilości osób, które mogą w nich przebywać w jednym czasie. Większą odpornością pożarową muszą także odznaczać się te, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się, np. szkoły czy szpitale. W tym celu stosuje się systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, na które składa się wiele bardzo różnych rozwiązań i instalacji – inwestycja w nowoczesne zabezpieczenia p.poż to zawsze większe bezpieczeństwo dla wszystkich osób, które mogą znajdować się w budynku, a także pewniejsza ochrona mienia.

Systemy przeciw pożarowe – co się na nie składa?

Zabezpieczenia p.poż dzieli się na czynne oraz bierne – te drugie nie są w stanie powstrzymać pożaru, ale mogą skutecznie wpłynąć na jego spowolnienie. Na bierne zabezpieczenia składa się bardzo wiele różnych rozwiązań. Są to między innymi sprawne systemy wentylacyjne, rodzaje zastosowanych materiałów budowlanych czy wykończeniowych oraz wiele innych. Zabezpieczenia czynne to te, które w razie pojawienia się nawet niedużej ilości dymu, mogą sygnalizować zagrożenie pożarem i odpowiedni sygnał wysyłać do jednostek pożarowych, dzięki czemu znacznie łatwiej zatrzymać pożar i tym samym ochronić zdrowie i życie ludzi, a także ich mienie.

Zabezpieczenia p.poż czynne – o jakich mowa?

Nowoczesne systemy przeciw pożarowe to między innymi systemy oddymiania, sygnalizacje dźwiękowe oraz świetlne, oświetlenia awaryjne, systemy zamknięć ogniowych, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, a także systemy gaszenia mgłą wodną i gazami czy nawet systemy detekcji gazów w garażach podziemnych. Oczywiście wszystkie te systemy przeciw pożarowe mogą być ze sobą kompatybilne, a my ostrzeżenie o zagrożeniu pożarem możemy także otrzymać bezpośrednio na swój telefon. Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą być bardzo efektywne i powinny być powszechnie stosowane.