Egzamin sep Kraków

W każdym zawodzie istnieją określone zestawy kwalifikacji i kompetencji, które pozwalają wykonywać określone prace (zwłaszcza te, które mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne). Prace niebezpieczne związane są najczęściej z gazem, materiałami łatwopalnymi oraz energią elektryczną.

Czym są uprawnienia sep?

Uprawnienia sep to mówiąc wprost pozwolenie na pracę z urządzeniami, które przesyłają, wytwarzają i zużywają energię elektryczną. Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą serwisować, konserwować i pracować przy tego typu urządzeniach. Uprawnienia SEP wydaje Stowarzyszenie Elektryków Polskich – organizacja zrzeszająca techników i inżynierów elektrycznych.

Gdzie można zdobyć uprawnienia sep?

Kursy sep są powszechne i ogólnodostępne. Oferty tego typu szkoleń znajdziemy w każdym większym mieście i od ręki będziemy mogli do nich przystąpić. Kursy sep kraków to szeroka oferta szkoleń przygotowujących do egzaminu i pozwalająca zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Aby przystąpić do kursu trzeba mieć ukończone 18 lat i minimum podstawowe wykształcenie. Jak widać nie jest to więc kurs dla wybranych, a ogólnodostępne szkolenie niemal dla każdego kto chce podnieść swoje kwalifikacje. Kurs sep kraków można odbyć stacjonarnie w placówce wskazanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub zdalnie za pośrednictwem szkolenia internetowego. Egzamin sep Kraków odbywa się wyłącznie stacjonarnie.

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP nadawane są dla dwóch rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Eksploatacja została oznaczona jako E i oznacza eksploatację instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.
Dozór oznacza się za pomocą litery D i oznacza dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych. Okres ważności świadectw kwalifikacyjnych E oraz D mają wynosi 5 lat, poczynając od daty zdania egzaminu. Świadectwa te są wydawane w ciągu maksymalnie dwóch tygodniu od daty ogłoszenia wyników.

Możemy wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje uprawnień SEP: G1, G2 i G3.
G1 to kursy elektryczne, dedykowane dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.
G2 – kursy energetyczne to szkolenie dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych.
G3 to kursy gazowe, które powinien zrobić każdy, kto eksploatuje lub dozoruje urządzenia, instalacje oraz sieci gazowe.
Na każde z tych uprawnień organizowany jest kurs SEP Kraków w wyznaczonych terminach.