Uprawnienia SEP – czego dotyczą?

Uprawnienia SEP to pojęcie, które na pewno słyszał prawie każdy. Nie każdy jednak wie, czego ono dotyczy. Uprawnienia te związane są budową, instalacją i dozorem sieci i urządzeń energetycznych. Co warto wiedzieć na ich temat?

Czym dokładnie są uprawnienia SEP?

Przede wszystkim należy rozwinąć skrót SEP. Oznacza on Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do którego najważniejszych zadań należą:

  • zrzeszanie osób kształcących się w zawodzie elektryka, a także pracujących w tym zawodzie techników i inżynierów,
  • wydawanie uprawnień umożliwiających rozpoczęcie pracy jako elektryk,
  • monitorowanie sytuacji na rynku pracy w zawodzie elektryka.
    Uprawnieni SEP są więc specyficznym typem uprawnień, które umożliwiają rozpoczęcie praktyki w zawodzie elektryka. Zdobycie takich uprawnień jest podstawowym wymogiem dla wykonywania pracy w sposób legalny. Uprawnienia świadczą o znajomości teoretycznej i praktycznej strony zawodu, umiejętności pracy w sposób bezpieczny (zarówno dla elektryka, jak i osób postronnych) i znajomości aspektów prawnych pracy elektryka. Aby zdobyć takie uprawnienia, należy ukończyć kurs i zdać egzamin zawodowy. Kursy można w dzisiejszych czasach robić na kilka różnych sposobów. Uprawnienia sep online obecnie już nikogo nie dziwią. Na pewno jest to duże ułatwienie dla osób planujących karierę w zawodzie elektryka.

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Zasadniczo wyróżnia się dwa główne rodzaje uprawnień SEP. Oznacza się je literami E i D. Uprawnienia E pozwalają na budowę i modyfikację urządzeń energetycznych i gazowych. Z kolei uprawnienia D związane są wyłącznie z ich dozorem. Oprócz tego uprawnienia SEP dzieli się na trzy grupy:

  • G1 – dla instalacji elektrycznych,
  • G2 – dla instalacji ciepłowniczych,
  • G3 – dla instalacji gazowych.
    Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie chodzi tu o ściśle rozumiane instalacje ciepłownicze i gazowe, ale wyłącznie o ich aspekt związany z towarzyszącymi im, a niezbędnymi do prawidłowego działania instalacjami elektrycznymi. Każde z wymienionych uprawnień można zrobić na kursie prowadzonym stacjonarnie albo zdalnie. Kurs SEP online jest obecnie jedną z jego honorowanych form.

Jak można zrobić uprawnienia SEP?

Droga do uprawnień SEP jest bardzo prosta. Konieczne jest zrobienie kursu. Może to być na przykład kurs SEP online, który pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności prawie bez wychodzenia z domu. Uprawnienia SEP online można zrobić na każdą z wymienionych wcześniej kategorii. Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu, po czym uzyskuje się zawodowe uprawnienia i można rozpocząć niezależną pracę jako elektryk.