Co to są uprawnienia SEP?

Kursy SEP Bielsko dają szansę na zdobycie poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Coraz więcej pracodawców wymaga posiadania uprawnień do naprawy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowych. Zawody techniczne stanowią bardzo dobrą podstawę przyszłej kariery, dlatego warto zainwestować czas w odpowiednią edukację.

Kto może zrobić uprawnienia SEP Bielsko?

Dostęp do szkoleń przygotowujących do zdobycia uprawnień otwarty jest niemal dla każdej pełnoletniej osoby. Jednak szkolenie SEP Bielsko-Biała powinno zainteresować przede wszystkim młodych ludzi, którzy chcą się zawodowo związać z danymi obszarami. Szkolenia organizowane są też przez pracodawców dla grup pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma zyskuje wyszkoloną kadrę, a pracownicy mają szansę na awans i rozwój. Kursy SEP Bielsko są krótkie i można je z łatwością pogodzić z innymi obowiązkami. Na zdobycie uprawnień decydują się również osoby, które chcą zostać specjalistami z własną jednoosobową działalnością. Posiadanie certyfikatu z pewnością będzie pozytywnie wyglądać w oczach przyszłych klientów.

Czego dotyczy szkolenie SEP Bielsko-Biała?

SEP jest skrótem od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kursy dotyczą zagadnień związanych z instalacjami urządzeń, obsługą sieci oraz sprawowaniem nad nimi kontroli. Uprawnienia można zdobyć w dwóch dziedzinach. Literką E oznaczono instalację oraz eksploatację sieci i urządzeń. Literka D to z kolei dozór nad siecią i urządzeniami. Wprowadzono także podział na grupy dotyczące poszczególnych gałęzi energetyki. Pierwszą grupą jest G1. W jej zakresie można zdobyć uprawnienia w obszarze sieci i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Grupa G2 dotyczy energetyki w zakresie obsługi, instalacji i eksploatacji sieci cieplnej. Ostania grupa G3 obejmuje szkolenie z zakresu pełnej obsługi oraz instalacji sieci gazowej. Wybór dziedziny zależy od zaplanowanej ścieżki kariery danej osoby. Czasami firmy same wskazują, które uprawnienia musi zdobyć kandydat lub pracownik.

Przebieg szkolenia i egzaminu

Uprawnienia SEP Bielsko zdobywa się po zdanym przed komisją egzaminie. Kurs przygotowujący trwa kilka godzin i zawiera wszystkie najważniejsze tematy. Po dobrze zdanym egzaminie otrzymuje się certyfikat, który określa zakres dozwolonych prac.