Co to jest egzamin SEP?

Wydaje się, że egzaminy ustne przeprowadzane są tylko na różnych uczelniach wyższych. Jednak nie jest to prawda. Okazuje się bowiem, że niekoniecznie trzeba być studentem, aby stanąć przed komisją i wykazać się zdobytą wiedzą. Jeżeli chodzi o tzw. egzaminy SEP, dzięki którym można otrzymać specjalne uprawnienia z zakresu instalacji elektrycznych, to chcąc je zdać, wystarczy być osobą pełnoletnią i ukończyć jedynie szkołę podstawową.

Rodzaje uprawnień SEP

Zanim jednak podamy więcej informacji na temat tego typu egzaminów, najpierw warto dowiedzieć się, czym dokładnie są umiejętności SEP. Dzieli się je na trzy grupy: G1, G2 oraz G3. Pierwsze umożliwiają pracę dotyczącą eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających i zużywających energię elektryczną. Drugie pozwalają na obsługiwać kotły parowe, wodne czy piece przemysłowe. Natomiast G3 związane są z pracą przy urządzeniach zasilanych energią gazową. W celu zdobycia poszczególnych uprawnień, należy oczywiście ukończyć odpowiednie teoretyczne i praktyczne szkolenia energetyczne Cennik kursów zależy np. od miejsca ich organizowania, a także od tego, czy obejmuje on samą eksploatację, czy dodatkowo dozór.

Jak wygląda egzamin SEP?

Po skończeniu szkolenia można przystąpić do właściwego egzaminu. Jak już wspomniano na wstępie, odbywa się on w formie ustnej. Dodajmy jeszcze, że specjalną komisję kwalifikacyjną powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Czy zestaw pytań sprawdzających wiedzę jest trudny? Niekoniecznie. Wystarczy dokładnie uważać podczas szkolenia i zapamiętać różne zagadnienia z szeroko pojętego zakresu elektryki, wtedy stres nie będzie dużym, a egzamin SEP okaże się prosty. Wynik poznawany jest natychmiast. Jeżeli jest on pozytywny, to można otrzymać uprawnienia honorowane nie tylko w Polsce, ale także całej Unii Europejskiej. Mając w kieszeni taki, ważny przez 5 lat, certyfikat, będzie można znaleźć pracę w wielu krajach i zarobić jeszcze więcej pieniędzy niż w rodzimej firmie.

Jednak nie będzie można zdać egzaminu, jeśli najpierw nie złoży się odpowiednio wypełnionego wniosku. Znajdują się w nim ważne dane identyfikujące, które informują chociażby o wykształceniu zawodowym i stażu pracy podawanego w latach. Co więcej, należy wpisać m.in.:
maksymalny zakres mocy w przypadku urządzeń energetycznych oraz dołączyć dowód wniesienia opłaty. Jeśli chodzi o szkolenia energetyczne cennik jest dość atrakcyjny. Nieco więcej należy zapłacić za same egzaminy SEP, bo 10% minimalnego wynagrodzenia (czyli ponad 200 zł).